Odesláním formuláře udělujete společnosti MY FACE s.r.o., se sídlem Uruguayská 380/17, Praha 2, 120 00, IČ 05097878, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost MY FACE s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost MY FACE s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je společnost MY FACE s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností MY FACE s.r.o..

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti MY FACE s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Odmítnutí odpovědnosti: Výsledky klientů jsou zcela individuální a jsou závislé na mnoha faktorech. Výsledky jednotlivých klientů mohou být odlišné.